Podaruj sobie

życie bez długów

bezpłatnie

jesteś na stronie rejestracji do programu uzyskania nieodpłatnej upadłości konsumenckiej

Uzupełnij i wyślij zgłoszenie

Poczekaj na odpowiedź

Ciesz się życiem bez długów

Wyślij zgłoszenie

CIESZ SIĘ ŻYCIEM BEZ DŁUGÓW

Najczęściej zadawane pytania

Pełen regulamin akcji znajdziesz tutaj: REGULAMIN AKCJI

Do udziału w Akcji uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszkałe na jej terytorium, które planują ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  
Ponadto, uczestnicy zobowiązani są do wysłania raportu BIK.

Celem Akcji jest udzielenie nieodpłatnej pomocy niewypłacalnym osobom fizycznym w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej w ramach działalności pro bono prowadzonej przez Kancelarię.

Akcja trwa od 17.11.2022 do 31.12.2022 r. 

Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Akcji, zwiększenia limitów w ramach Akcji, jak również skrócenia czasu trwania Akcji, o czym poinformuje na stronie internetowej machalinski.com.pl (dalej jako „Serwis”) lub mediach społecznościowych Organizatora. 

Tak! Osoby, które nie zakwalifikują się do nieodpłatnej usługi, otrzymają od nas preferencyjne warunki i możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.