Pytania i odpowiedzi ws. restrukturyzacji. Branża rolnicza

1. Czy w restrukturyzacji Rolnik może stracić gospodarstwo? 

Restrukturyzacja to proces przeciw upadłościowy, którego celem jest zabezpieczenie gospodarstwa i ochrona potencjału, który jest zagrożony w wyniku np. zbyt dużego zakredytowania, które było zaciągnięte z myślą o rozwoju gospodarstwa jednak z przyczyn niezależnych takich jak np. spadek ceny skupu mleka, spadek ceny żywca przychody zmniejszyły się do takiego poziomu, który nie wystarcza na regulowanie swoich zobowiązań w terminie. Jeśli gospodarstwo zbyt długo trwa w spirali kredytowej istnieje zagrożenie utraty gospodarstwa jednak, jeśli wdrożymy restrukturyzację w momencie, kiedy gospodarstwo jeszcze funkcjonuje, wówczas takie zagrożenie niwelujemy do minimalnego poziomu. Zawsze przed przyjęciem gospodarstwa do obsługi dokonujemy bezpłatnej analizy prawno-finansowej, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie określić możliwości prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. 

2. Czy jeśli Rolnik ma komornika to może mieć przeprowadzoną restrukturyzację?

Oczywiście tak, proces restrukturyzacji ma na celu zatrzymanie postępowania komorniczego, które zazwyczaj doprowadza do paraliżu funkcjonowania gospodarstwa. Dlatego też ustawa daje nam możliwości zabezpieczenia kont bankowych i majątku przed egzekucją.

3. Gdy Rolnik ma zajęty kontrakt na mleko w spółdzielni mleczarskiej i nie mam pieniędzy na pasze. Co z tym można zrobić?

W toku postępowania restrukturyzacyjnego egzekucja z kontraktów musi być zawieszona, ponieważ jeśli chcemy uratować gospodarstwo musi ono mieć środki na bieżące funkcjonowanie. Restrukturyzacja daje nam szerokie możliwości zabezpieczenia działalności i muszą być one adekwatne do danej sytuacji gospodarstwa.

4. Bank wypowiedział Rolnikowi umowę kredytu na sieczkarnię, dłużnik ma zaległe raty. Powstała propozycja podpisania aneksu, co z tym zrobić?

Jeśli podpisanie umowy aneksu całkowicie rozwiąże problemy gospodarstwa wówczas oczywiście proszę go podpisać. Jeśli jednak ma być do działanie, które tylko na chwilę poprawi sytuację wówczas takie rozwiązanie nie jest racjonalne, ponieważ w ogólnym rozrachunku zwiększają tylko koszty całego zobowiązania. Postępowanie restrukturyzacyjne to kompleksowa pomoc, która nie tylko może doprowadzić do zawarcia układu z bankiem, ale i optymalizuje dane zobowiązanie do takie poziomu, aby gospodarstwo mogło spokojnie dalej regulować ratę.

5. Dwa lata z rzędu Rolnik przebył suszę, kukurydza obrodziła, ale były bardzo niskie plony. Nie wystarczyło mi na ratę kredytu inwestycyjnego płatną raz do roku zabezpieczoną na ziemi. Rolnik podpisał aneks z bankiem w zeszłym roku, ale w tym roku już wie, że nie uzbiera środków na ratę. Jak Rolnik może rozmawiać z bankiem, co może im zaproponować? 

Rozmawiać z Bankiem zawsze trzeba, kontakt z wierzycielem jest bardzo ważny, jednak ze względu na dość sztywne procedury bankowe poziom negocjacji może być bardzo ograniczony i zazwyczaj sprowadza się do sprzedaży części gruntów w celu zaspokojenia chociaż częściowej spłaty wierzyciela. Niestety nie zawsze sprzedaż gruntu to dobre rozwiązanie. Często wyjście z problemów jest możliwe wówczas, gdy gospodarstwo podpisze dodatkowe umowy dzierżawy gruntów, dzięki czemu zwiększą się jego przychody i zmniejszą jednocześnie wrażliwość na ewentualne nieurodzaje. Wszystko to jednak zależy od tego jaki profil docelowo będzie miało gospodarstwo i od dokładnej analizy finansowej od której należy zawsze zacząć. Prowadziliśmy też wiele spraw, gdzie w toku postępowania restrukturyzacyjnego jakąś niewielką część gruntów faktycznie należało sprzedać, by zyskać podstawowe środki na przywrócenie płynności finansowej, jednak zawsze tego typu rozwiązania muszą iść wraz z zaakceptowaniem planu naprawczego przez sąd. Jeśli dokonamy sprzedaży gruntu bez wdrożenia restrukturyzacji takie działania doprowadzą do szybkiej konieczności sprzedaży kolejnych kawałków gospodarstwo co będzie początkiem jego końca. Dlatego w postępowaniu restrukturyzacyjnym podstawową kwestią jest zabezpieczenie i ustabilizowanie gospodarstwa tak, by doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami, co pozwoli na dalszy rozwój.

6. Współmałżonek Rolnika zachorował i całe gospodarstwo pozostało w opiece wyłącznie jednego z Rolników. Kredyty są spłacane poprzez wyprzedaż na bieżąco stada bydła opasowego. Rolnik otrzymał informację z banku, że chcą mu wypowiedzieć limit kredytowy na 300 tys. Czy bank może doprowadzić do egzekucji gospodarstwa?

Niestety wierzyciel w toku postępowania egzekucyjnego może doprowadzić do sprzedaży stada w celu pokrycia zobowiązania. Nie jest proste i często tego typu działania budzą wiele wątpliwości, ale takie egzekucje są prowadzone. Jeśli przed dokonaniem sprzedaży stada Rolnik wdroży postępowanie restrukturyzacyjne będzie możliwość zabezpieczenia stada jaki i całego gospodarstwa. Warunkiem jest oczywiście wdrożenie restrukturyzacji na etapie utrzymania pełnej funkcjonalności gospodarstwa i zawarcie układu z wierzycielami. 7. Rolnik ma kredyty: gotówkowe, leasingi i hipoteczne. Wszystko było wzięte na gospodarstwo. Teraz bank wysłał do Rolnika człowieka, z ofertą sprzedaży gospodarstwa i spłatę zobowiązań. Rolnik nie chcę sprzedawać ziemi, bo jest to podstawowa dźwignia utrzymująca rodzinę. Jak rozwiązać taki problem?

Jeśli gospodarstwo ma perspektywy dalszego funkcjonowania, a utrata płynności jest spowodowana niebłędnym funkcjonowaniem gospodarstwa wówczas po implementacji konkretnych procesów naprawczych jest duża szansa na zawarcie układu z wierzycielami. Gospodarstwo musi jednak dać rękojmię tego, iż w toku restrukturyzacji zaspokoi wierzycieli w większym stopniu niż sprzedaż gospodarstwa. Takie działanie jest społecznie i ekonomicznie zasadne i bardziej opłacalne zarówno dla wierzycieli, skarbu państwa oraz samego gospodarstwa.

Dodatkowo należy spełnić, wszelkie wymogi formalno-prawne wniosku określone ustawą. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, Kancelaria Prawna WHAT.NOW® od samego początku wejścia w życie ustawy restrukturyzacyjnej, wyspecjalizowała się w przedmiotowych postępowaniach i kompleksowo przygotowuje przedsiębiorców do wdrożenia stosownego trybu postępowania, na każdym z etapów. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *