Usługi restrukturyzacyjne w pośrednictwie finansowym

Szanowni Państwo, sztuką budowania stabilnego przedsiębiorstwa jest umiejętność dywersyfikacji swoich planów biznesowych. Każde stabilne przedsiębiorstwo powinno posiadać ,nie tylko kompleksową ofertę w ramach zakresu swoich usług, ale też posiadać zakres uzupełniający który jest kompatybilny z podstawową działalnością. 

Dzięki takiemu podejściu, w przypadku nieoczekiwanych zmian, czy to w koniunkturze danych usług, czy w sytuacji, na które nie mamy wpływu, takie jak np. rosnące stopy procentowe – brak zdolności kredytowej klientów, ograniczona ekspansja kredytowa instytucji finansowych czy zaostrzony scoring eliminujący większość klientów z możliwości ubiegania się o finansowanie. W takiej sytuacji dodatkowy zakres usług powoduje, że przedsiębiorstwo może dalej funkcjonować i rozwijać się w znanym dla siebie środowisku. Ważne, by dodatkowy zakres mógł być wdrożony płynnie z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowego doświadczenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zacząć budować niezależne źródło dochodu.

Rynek z roku na rok staje się coraz bardziej wymagający, czasy standardowego pośrednictwa finansowego w niedalekiej przyszłości będą zobligowane do przejścia na szeroko rozumiane doradztwo finansowe, a pozyskanie klienta będzie uwarunkowane od jakości posiadanej oferty i możliwości zaspokojenia potrzeb swoich klientów na płaszczyźnie dotychczasowej współpracy

Tylko tak będziecie mogli Państwo utrzymać portfel swoich klientów, bez podejmowania ryzyka, iż przy zmiennych warunkach nie będziecie udzielić klientom kolejnego kredytu czy pożyczki, a co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji w której klienci będą szukać innych rozwiązań, których Państwo nie będziecie mogli im zaproponować.

Usługa restrukturyzacyjna jest idealnym uzupełnieniem oferty każdego podmiotu działającego w branży finansowej, ponieważ pozwala nie tylko pomóc klientowi w trudnej sytuacji, ale i pozwala docelowo zachować go jako aktywny kontakt w portfelu, który w perspektywie czasu dalej będzie korzystać z podstawowego zakresu usług przez Państwa oferowanego. Jednak będzie to już klient współpracujący na zupełnie innym poziomie lojalności, ponieważ Państwo pomogliście mu w tedy kiedy faktycznie groziła mu niewypłacalność. 

Wdrożenie usług restrukturyzacyjnych do oferty podmiotów z rynku finansowego to budowanie nie tylko długoterminowego stałego dochodu, ale i budowanie portfela klientów na przyszłość.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców dywersyfikacją swojego portfela usług serdecznie zapraszam na 21 czerwca na godz. 18:00 na bezpłatny webinar na którym dowiecie się Państwo:

  • Jak wygląda (obszerna) lista dokumentacji do skompletowania przed implementacją procesu restrukturyzacyjnego
  • Jaką odpowiedzialność powinna brać skuteczna kancelaria w rozmowach z wierzycielami?
  • Dlaczego dopiero po przedstawieniu klientowi rozwiązań, zawieramy umowę?

Serdecznie zapraszam 

Rafał Machaliński DBA, LL.D.